Ποιοι είμαστε

Η Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 312, είναι μία επιτροπή ειδικών από διάφορους τεχνικούς τομείς που απαρτίζεται από αντιπροσωπίες 33 Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης από τους οποίους οι 16 αντιπροσωπίες είναι με το καθεστώς του παρατηρητή. Η Επιτροπή εγκαθιδρύθηκε το 2018. Μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιήσει δύο Ομάδες Εργασίας (Working Groups) και δύο Ομάδες Εκτέλεσης Εργασίας (Task Groups).

Τι κάνουμε

Η Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 312, είναι η επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO, για την Αριστεία στις Υπηρεσίες με ευθύνη ανάπτυξης διεθνών προτύπων στο συγκεκριμένο θέμα.

Εστιαζόμαστε στο πως να περιγράψουμε ιδέες, προσεγγίσεις και μέτρα σχετικά με τον σχεδιασμό, διαχείριση και μέτρηση άριστες υπηρεσίες και εξαιρετικές εμπειρίες πελατών για όλους τους οργανισμούς των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των δημόσιων υπηρεσιών.

Η εργασία που διεξάγεται από την Επιτροπή αντανακλά στις βέλτιστες πρακτικές στα θέματα αριστείας στις υπηρεσίες προσφέροντας μια κοινή γλώσσα αλλά και μια αξιόπιστη δομή λήψης αποφάσεων με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της γνώσης στον τομέα αυτό.  

Τι είναι Αριστεία στις Υπηρεσίες;

Οι άριστοι οργανισμοί υπηρεσιών δημιουργούν και προσθέτουν εξαίρετη αξία στα ενδιαφερόμενά τους μέρη με το να κατανοούν, να ικανοποιούν και να υπερβαίνουν τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Αυτό, για να επιτευχθεί είναι σημαντικό ο οργανισμός να τύχει διαχείρισης έχοντας σαν επίκεντρο τον πελάτη/ ενδιαφερόμενο μέρος και την εμπειρία που του προσφέρεται.  Οι οργανισμοί που το γνωρίζουν και το εφαρμόζουν θα είναι σε συνεχή βάση πετυχημένοι, δυναμικοί και μπροστά από τον συναγωνισμό.

Η Πυραμίδα Αριστείας Υπηρεσιών

Η Πυραμίδα Αριστείας Υπηρεσιών (Βλέπε Διάγραμμα 1) αποτελείται από τέσσερα επίπεδα εξυπηρέτησης. Τα Επίπεδα 1 και 2, ουσιαστικά ικανοποιούν τις δεσμεύσεις που έκανε ο οργανισμός έναντι των πελατών/ ενδιαφερομένων μερών του, ενώ τα Επίπεδα 3 και 4, υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους προσφέροντας Άριστες Υπηρεσίες.  Το σημαντικό αντικείμενο της Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 312, είναι να αναπτύξει πρότυπα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να δημιουργούν εξαίρετες εμπειρίες για τους πελάτες/ ενδιαφερόμενα μέρη. 

Πυραμίδα Αριστείας

Ποια τα οφέλη;

Η εφαρμογή αριστείας στις υπηρεσίες που να είναι βασισμένα στα πρότυπα που αναπτύσσονται από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 312, παρέχουν την δυνατότητα να παραχθούν τα πιο κάτω οφέλη:

  • Ανταγωνιστική διαφοροποίηση και βελτιωμένη οικονομική επίδοση μέσα από την συν-δημιουργία υπηρεσιών μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Ενδυναμωμένος πελατο-κεντρισμός κι εξαίρετη φήμη της μάρκας (brand)
  • Βελτιωμένη επιλογή από τους πελάτες
  • Βελτίωση στην αφοσίωση των πελατών και στην δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες
  • Η δυνατότητα μείωσης του κόστους μακροχρόνια (μέσα από χαμηλότερα κόστη αποτυχιών, ευκολότερες πωλήσεις και μειωμένο κόστος διαφήμισης)
  • Βελτίωση της μάρκας του οργανισμού (που οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας προσλήψεων, βελτιωμένα επίπεδα εμπλοκής και διατηρησιμότητας του προσωπικού)

     

FR | DE | JP

Σχετικές σελίδες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO

Η Σελίδα μας στον iso.org

Ποιος αναπτύσσει πρότυπα;

Τι είναι Τεχνική Επιτροπή; 

Τι είναι πρότυπα;

 

Θα θέλατε να εμπλακείτε σε τυποποιητική εργασία;

Οι επιτροπές τυποποίησης περιλαμβάνουν ειδικούς από τα πρότυπα αλλά και από την βιομηχανία. Οι ειδικοί αυτοί προτείνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε πρότυπα στον δικό σας τομέα επικοινωνήστε με το δικό σας  Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης,

 

Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής– Prof. Dr Matthias Gouthier

Ως Τεχνική Επιτροπή για την Αριστεία στις Υπηρεσίες, είμαστε δεσμευμένοι να κοινοποιούμε τις δραστηριότητές μας σχετικά με την ανάπτυξη διεθνών και τεχνικών προτύπων σε εσάς. Μέσα από την τυποποιητική μας εργασία προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε άριστους οργανισμούς υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο στη δημιουργία εξαίρετων εμπειριών προς τους πελάτες τους μέσα από τη βελτιστοποίηση των σημείων επαφής και μέσα από την προσφορά εξαίρετης αξίας η οποία να υπερβαίνει τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών τους. Αυτή η Επιτροπή από διάφορους τομείς από 16 πλήρη μέλη και 17 παρατηρητές, έχουν πρόσφατα έρθει μαζί όχι μόνο για να εργαστούν στις αρχές και το μοντέλο Αριστείας στις Υπηρεσίες, αλλά και στις μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης όπως επίσης μια εξειδικευμένη οδηγία για τον σχεδιασμό άριστων υπηρεσιών και εξαίρετων εμπειριών πελατών. Έχοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές στην Αριστεία Υπηρεσιών, η έμφαση είναι καθαρά στην ετοιμασία μια αξιόπιστης δομής λήψης αποφάσεων η οποία δίνει οφέλη σχετικά με τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες καθώς και μείωσης του λειτουργικού κόστους για όλων των ειδών τους οργανισμού υπηρεσιών.  Θέλουμε να παράξουμε συμβουλές αξίας έτσι ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρονται να ανεβούν σε ένα ψηλότερο επίπεδο όπου μπορεί να επιτευχθεί απόλαυση. Θα είμαστε ευτυχής να πάρουμε οποιεσδήποτε εισηγήσεις όσον αφορά την τυποποιητική μας εργασία.  Προσδοκούμε να παρακολουθείτε την εργασία μας με ενδιαφέρον και ότι θα είστε κριτές για τις αρχές Αριστείας Υπηρεσιών αλλά και τον σχεδιασμό εξαίρετων εμπειριών πελατών.

Prof. Dr. Matthias Gouthier, Πρόεδρος της ISO/TC 312